Skolstart

Datum:
11 januari

Startar: 08:50
Slutar: 00:00

Första skoldagen för vårterminen. Alla klasser börjar och slutar vanlig tid. Skolbussarna går som vanligt.