Skolskjutsmöte

Plats:
Matsalen

Datum:
16 september

Startar: 18:30
Slutar: 19:30