Fotografering

Plats:
Skolan

Datum:
8 september

Startar: 08:45

Skolfotografering av alla klasser. Enskid fotografering för de som vill sker efter skolslut i matsalen mellan klockan 14 - 17.